Cinque Terre – Monterosso (Liguria, region La Spezia, Itálie)

 Mimořádná územní formace Cinque Terre pěti mini regionů, u nás známá  spíše pod názvem městečka Monterosso, je výsledkem působení skalních tlaků během několika tisíciletí. Vodní eroze zde vytvořila stovky zálivů a malých zátok. Toto území je obydlené již od dob dávno minulých. Částečně vděčí tento kraj za svůj vzhled i trpělivé práci lidských rukou. Jejich charakteristickým rysem jsou terasovitá pole vybudované na pobřeží jakož i neodmyslitelné skalní zdi. Zapomenutí tohoto koutu Ligurie, do kterého upadli místní lidé během trvání Janovské republiky, znamenalo záchranu přírodních krás a zachování původního rázu krajiny. Ani dnes není jednoduché dostat se do této lokality autem – nejvhodnějším dopravním prostředkem je vlak.

Cinque Terre – je skalnatá pobřežní oblast na italské riviéře. Nachází se v Ligurii na severozápadě Itálie a zahrnuje celkem pět vesnic, které se vyznačují terasovitě na těsno postavenými domy staršího i novějšího data. Od roku 1997 je Cinque Terre součástí světového dědictví UNESCO. V roce 1999 tu byl na ploše 38,6 km² vyhlášen národní park.

Vernazza – byla založena kolem roku 1000. Jméno je odvozeno od jména staré římské rodiny, jejíž otroci – po obdržení svobody, městečko založili. V dávné minulosti byla právě Vernazza nejprosperujícejším ze všech 5 míst tvořících Cinque Terre. Historické centrum je plné architektonických skvostů, dominují balkony, arkády a portály. Nachází se na skalnatém výběžku podél místní říčky, v současnosti zasypané. Vernazza oplývá velkým počtem malých bočních uliček spájených strmými schody, jakož I početními obrannými stavbami – věžovité domy, střelecká věž a hrad rodiny Doria – symbol dávné ekonomické prosperity. V blízkosti přístavu se nachází kostel Sv. Margarety z Antiochie (Santa Margherita d `Antiochie) s 40 metrů vysokou zvonicí ve formě osmiúhelníkového půdorysu.

Monterosso  –  je nejzápadnějším z městeček tvořících chráněná oblast Cinque Terre. Chrání ho kopce pokryté vinicemi a olivami. Má nádherné pláže, křišťálově čistou vodu, scenérii dominují strmé útesy. Aurorina věž, nacházející se na kopci Sv. Kryštofa (San Cristoforo) odděluje starou, původní středověkou vesničku od moderní části rozvíjející se podél pláže Fegina. Stará část města je charakteristická hradními zříceninami a typickými věžovitými domy, úzkými středověkými uličkami. V kostele Sv. Františka (San Francesco) jsou zachovány důležité umělecká díla, jejichž autorství se připisuje Van Dyckovi. V 16. století chránilo Monterosso třináct věží. Do dnešních dob za však z nich zachovaly pouze tři – hradní věž, zvonice kostela Sv. Jana (San Giovanni) a Aurorina věž. Místní pláž je největší z pláží lokality Cinque Terre a je také turisticky nejnavštěvovanější.

CORNIGLIA – počátky sídla sahají do období římského impéria. Za své jméno také vděčí jménu římské rodiny, jejíž území patřilo. Corniglia se nachází na několik set metrů vysokém útesu, na úpatí kopce, ze kterého je možné obdivovat nádheru ostatních 4 městeček tvořících Cinque Terre. Do centra města vás dovede “Lardarina” – cesta složená z 377 schodů. Druhou – a jednodušší – přístupovou cestou je sestup od vlakové stanice.
Corniglia má charakter zemědělské usedlosti, z toho vyplývá i místní architektura s nízkými budovami. Stará část města se rozprostírá kolem Via Fieschi – zříceniny ze 16. století. Významnou památkou je i kostel Sv. Petra – nádherná ukázka výjimečné lokální gotické architektury.

MANAROLA – má velmi staré kořeny – původně byla římskou osadou. Jméno pochází z latinského “Manium Arul” – oltárik věnovaný římskému bohu domu, Manila. Manarola je charakteristická věžovitýma domy obranního charakteru. Je umístěna na strmém skalním útesu. Hlavní náměstí se nachází v nejvýše položené části města. Centru městečka také dominuje gotický kostel, kaplička a zvonice. Mezi domy se vyjímá bílá cementová pyramida – znak pro námořníky. Manarola je nejklidnějším z uvedených míst, teprve nedávno objeveným turisty. Nabízí nenáročné relaxační procházky – ponad celou Via dell’Amore, která vede až do Riomaggiore.

RIOMAGGIORE – je prvním městem na cestě z La Spezia, nachází se v údolí říčky Rivus Maior. Stará pověst říká, že historické kořeny sahají do 8. století, kdy zde skupina řeckých uprchlíků pronásledovaných Lvem III. Isaurským našla úkryt. Typické věžovité domy, různě zbarvené, dosahují výšky 3 – 4 poschodí. Mají dva vchody: přední a zadní, který přímo umožňuje vstup do vyšších pater. V centru města se nachází kostel Sv. Jana Křtitele (San Giovanni Battista) postavený v roce 1340 biskupem Lunim, kaple ze 16. století a zříceniny zámku z 15.-16. století. V Riomaggiore začíná Via dell’Amore – turistický chodník napříč okouzlující krajinou vedoucí do blízké Manaroly.

Více o národním parku Cinque Terre naleznete zde

Ubytování: Hotel Manuela, Hotel La Spiaggia

Video : Cinque Terre díl 1: Monterosso – Vernazza – Corniglia