CZK / person / night / double room with breakfast Vienna | David Klaus | travel manager service

Vienna

(německy Wien) je hlavní město Rakouska, současně také statutární město a zároveň od1. January 1922 jedna z jeho spolkových zemí, zcela obklopená územím spolkové země Dolní Rakousy. Leží na řece Dunaj a se svými 1,7 million inhabitants, the largest Austrian city and at the same time the most important cultural, political and economic center of the country. Historické centrum Vídně bylo v roce 2001 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. V seznamu měst podle kvality života

Zájezdy do Vídně

Wien / Vienna
Zemská vlajka Vídně Provincial official flag of Vienna
Provincial flag Provincial official flag
Velký znak Vídně Little sign of Vienna
Velký znak Vídně Little sign of Vienna
Status: spolková země Rakouska astatutární město
Founder of: Romans
The year of foundation of the city: 15 lecture. n. the.
Location Vienna, Austria on the map
Area: 414,65 km ²
– z toho souš: 395,29 km ² (95,33 %)
– of the waters: 19,36 km ² (4,67 %)
The highest point: 542 m
(Hermannskogel)
The lowest point: 151 m
(Lobau)

Vídeňská pánev je díky své výhodné poloze a příznivému klimatu nepřetržitě osídlena už odmladší doby kamenné. Jméno dostalo místo po keltské osadě Vedunia, which means forest stream.

Kolem přelomu letopočtu bylo území dobyto Římany, who at the site of the present city built a military camp and the adjacent town. Neslo jméno Vindobona a jeho úkolem byla obrana severní hranice říše před germánskými kmeny. Year 180 při tažení proti Markomanůmzde zemřel císař Marcus Aurelius. Romans left the city in 5. century, but the settlement at the place never quite went on and in the Middle Ages was the Roman foundations restored back into town.

Druhé obléhání Vídně Turky (1683) podle oleje Franze Geffelse

Year 1155 učinil markrabě Jindřich II. Jasomirgott Vienna hlavním městem Rakous, na základěPrivilegia minus (1156) promoted to the Duchy. Při návratu z křížové výpravy byl na území města zajat anglický král Richard I. Lionheart. Ransom made up for his release, he became a stimulus for the development of, important business centers in the Danube region. Za vlády prvním Habsburků se Vídeň jako jejich sídelní město stala na čas centrem říše, které se po nástupu Lucemburků přesunulo do Prahy. Year 1365 zde byla založena třetí nejstaršíuniverzita severně od Alp, in 1438 se Vídeň opět stala rezidenčním městem císařů. Nedlouho poté zde bylo zřízeno i biskupství (1469). In the twenties 16. century Vienna became the center of the Danube monarchy, which included Austria, české a uherské země a s krátkými přestávkami jím zůstala až do roku 1918. V letech1529 a 1683 byla u Vídně odražena turecká vojska, která do té doby úspěšně postupovala přes celý Balkán.

Vídeňský kongres stanovil po napoleonských válkách novou velmocenskou rovnováhu v Evropě

The city was the center of one of the European powers and the residences of the Roman emperor and his court. Běhemnapoleonských válek se stalo hlavním městem nově vytvořeného Rakouského císařství, roku 1814 byl do Vídně svolán kongres, that addressed the new post-war order in Europe. Second half 19. century and the beginning 20. century was marked by the rapid development of. Na místě hradeb vznikla rozsáhlá okružní třída lemovaná veřejnými budovami – Ringstraße, was newly rebuilt a substantial part of a former suburb connect with inner city. Before the First World War, the population exceeded two million, Vienna was the fourth largest city in the world. It was also an important center of artistic life.

Velkou ranou pro město byl rozpad Rakousko-Uherska v roce 1918. Město ztratilo své zázemí v obrovské říši a stalo se předimenzovaným centrem malého Rakouska, postihl ho i odchod převážné části českého a slovenského obyvatelstva do nového Československa (roku 1910 zde žilo cca čtvrt milionu Čechů a Slováků). Year 1921 se Vídeň stala samostatnou spolkovou zemí. Mezi válkami byla baštou socialismu v Rakousku, při krátké občanské válce roku 1934 stála v centru bojů. Year 1938 však již její obyvatelé připravili triumfální uvítání Adolfu Hitlerovi. Rakousko bylo do roku 1945 připojeno k Německu a Vídeň ztratila pozici hlavního města. Po skončení války bylo město rozděleno na čtyři okupační zóny a SSSR, USA, Francie a Velká Británie spravovaly Vídeň deset let.