WIEN

(německy Wien) je hlavní město Rakouska, současně také statutární město a zároveň od1. Januar 1922 jedna z jeho spolkových zemí, zcela obklopená územím spolkové země Dolní Rakousy. Leží na řece Dunaj a se svými 1,7 Millionen Einwohnern die größte Stadt Österreichs und zugleich das wichtigste kulturelle, politische und wirtschaftliche Zentrum des Landes. Historické centrum Vídně bylo v roce 2001 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO. V seznamu měst podle kvality života

Zájezdy do Vídně

Wien / WIEN
Zemská vlajka Vídně Provincial offizielle Flagge von Wien
Landesfahne Provincial offizielle Flagge
Velký znak Vídně Kleine Zeichen von Wien
Velký znak Vídně Kleine Zeichen von Wien
Status: spolková země Rakouska astatutární město
Gründer von: Römer
Das Jahr der Gründung der Stadt: 15 Vortrag. n.. die.
Standort Wien, Österreich auf der Karte
FLÄCHE: 414,65 km ²
– z toho souš: 395,29 km ² (95,33 %)
– der Gewässer: 19,36 km ² (4,67 %)
Der höchste Punkt: 542 m
(Hermannskogel)
Der tiefste Punkt: 151 m
(Lobau)

Vídeňská pánev je díky své výhodné poloze a příznivému klimatu nepřetržitě osídlena už odmladší doby kamenné. Jméno dostalo místo po keltské osadě Vedunia, was bedeutet Waldbach.

Kolem přelomu letopočtu bylo území dobyto Římany, , die an der Stelle der heutigen Stadt errichtet ein Militärlager und die angrenzende Stadt. Neslo jméno Vindobona a jeho úkolem byla obrana severní hranice říše před germánskými kmeny. Jahr 180 při tažení proti Markomanůmzde zemřel císař Marcus Aurelius. Römer verließen die Stadt in 5. Jahrhundert, aber die Siedlung an der Stelle nie ganz fort und im Mittelalter war die römischen Fundamenten wieder zurück in die Stadt.

Druhé obléhání Vídně Turky (1683) podle oleje Franze Geffelse

Jahr 1155 učinil markrabě Jindřich II. Jasomirgott WIEN hlavním městem Rakous, na základěPrivilegia minus (1156) gefördert werden, um das Herzogtum. Při návratu z křížové výpravy byl na území města zajat anglický král Richard I. Lionheart. Ransom machte sich für seine Freilassung, wurde er ein Stimulus für die Entwicklung von, wichtigsten Geschäftszentren in der Donauregion. Za vlády prvním Habsburků se Vídeň jako jejich sídelní město stala na čas centrem říše, které se po nástupu Lucemburků přesunulo do Prahy. Jahr 1365 zde byla založena třetí nejstaršíuniverzita severně od Alp, in 1438 se Vídeň opět stala rezidenčním městem císařů. Nedlouho poté zde bylo zřízeno i biskupství (1469). In den zwanziger Jahren 16. Jahrhundert wurde Wien das Zentrum der Donaumonarchie, die eingeschlossen Österreich, české a uherské země a s krátkými přestávkami jím zůstala až do roku 1918. V letech1529 a 1683 byla u Vídně odražena turecká vojska, která do té doby úspěšně postupovala přes celý Balkán.

Vídeňský kongres stanovil po napoleonských válkách novou velmocenskou rovnováhu v Evropě

Die Stadt war das Zentrum eines der europäischen Mächte und die Residenzen der römischen Kaiser und sein Hof. Běhemnapoleonských válek se stalo hlavním městem nově vytvořeného Rakouského císařství, roku 1814 byl do Vídně svolán kongres, die angesprochen die neue Nachkriegsordnung in Europa. Zweite Hälfte 19. Jahrhundert und der Beginn 20. Jahrhundert wurde von der rasanten Entwicklung der markiert. Na místě hradeb vznikla rozsáhlá okružní třída lemovaná veřejnými budovami – Ringstraße, wurde neu umgebaut ein wesentlicher Teil eines ehemaligen Vorort mit der Innenstadt verbinden. Vor dem Ersten Weltkrieg lag der Bevölkerung zwei Millionen, Wien war die viertgrößte Stadt in der Welt. Es war auch ein wichtiges Zentrum des künstlerischen Lebens.

Velkou ranou pro město byl rozpad Rakousko-Uherska v roce 1918. Město ztratilo své zázemí v obrovské říši a stalo se předimenzovaným centrem malého Rakouska, postihl ho i odchod převážné části českého a slovenského obyvatelstva do nového Československa (roku 1910 zde žilo cca čtvrt milionu Čechů a Slováků). Jahr 1921 se Vídeň stala samostatnou spolkovou zemí. Mezi válkami byla baštou socialismu v Rakousku, při krátké občanské válce roku 1934 stála v centru bojů. Jahr 1938 však již její obyvatelé připravili triumfální uvítání Adolfu Hitlerovi. Rakousko bylo do roku 1945 připojeno k Německu a Vídeň ztratila pozici hlavního města. Po skončení války bylo město rozděleno na čtyři okupační zóny a SSSR, USA, Francie a Velká Británie spravovaly Vídeň deset let.