Hostel Centrum Krakau

Hostel Centrum Krakau

Hostel Centrum Krakau

herberge im Herzen Krakau bietet besonders für bescheidene Königsstadt Besuchern und Studenten für einen guten Preis.

Doppel-und Mehrbettzimmer. Frühstücksbuffet.

Preis ab 300,- Kč pro Person

Auf unserer Website können Sie buchen ubytování on-line.

Zájezdy Polsko on-line

WARSCHAU

WARSCHAU

WARSCHAU

(polsky Warszawa, výslovnost je hlavní (da 1596) a největší město Polska. In 2010 měla 1 720 781 Bewohner, s okolní aglomerací 3 003 000. WARSCHAU leží ve středním Polsku v historickém Mazovsku na středním toku Visly ve Varšavské kotlině v průměrné výšce 100 m n. m. Zájezdy Polsko on-line

WARSCHAU je také hlavním městem Mazovského vojvodství. In der Hauptstadt ist die Industrie entwickelt, insbesondere Herstellung, Stahl, Elektronik-und Automobilindustrie.
Flankiert von mehr als 60 Bildungseinrichtungen, především Varšavská univerzita (Universität Warschau), Universität von Kardinal Stefan Wyszynski, Warsaw University of Technology (Warsaw University of Technology), Warsaw School of Economics (School of Economics) und ferner. Es gibt über 30 Theater, darunter das National Theater und Oper und hat den Hauptsitz der National Philharmonic Orchestra. Ubytování ve Varšavě on-line

První opevněné osídlení na území dnešní Varšavy byla osada Bródno v 9. und 10. století a Jazdów ve 12.a 13. Jahrhundert. Nach, co vévoda z Płocku, Boleslav II. Mazovský zaútočil v roce 1281 na Jazdów, Gegründet neue Hauptquartier in dem kleinen Fischerdorf Warzsowa. Na začátku 14. století se toto místo stalo jedním ze sídel Mazovského vojvodství a v roce 1413pak hlavním městem Mazovska. Po vymření místní vojvodské linie v roce 1526 bylo vojvodství začleněno pod polskou korunu. In 1529 se Varšava stala poprvé sídlem polského Sejmu, trvale zde Sejm sídlí od roku 1569. Jahr 1573 dala Varšava jméno Varšavské konfederaci, Vereinbarung des polnischen Adels Toleranz der verschiedenen Religionen im Königreich Polen. Ubytování v Polsku on-line
Kvůli své výhodné centrální poloze mezi Vilniusem a Krakovem v polsko-litevském společenství se Varšava stala hlavním městem tohoto společenství a současně v roce 1596 hlavním městem Polska, kdy sem král Zikmund III. Vasa přesunul královský dvůr z Krakau. Varšava byla metropolí polsko-litevského společenství až do roku 1795, kdy bylo soustátí napadeno Pruskem a WARSCHAU se stala hlavním městem provincie Nové Východní Prusko. Jahr 1807 bylo město osvobozenoNapoleonovou armádou a město na Visle se stává metropolí Varšavského vojvodství. V roce1815 po Napoleonově porážce u Waterloo se sešly tehdejší mocnosti Rakousko, Rusko a Prusko(Der Wiener Kongress), na základě kterého se Polsko dostalo pod vliv imperiálního Ruska.To obnovilo polskou konstituční monarchii pod svým vlivem. Povstání proti ruské nadvládě v letech1830 a 1863 jen zvýšilo represe proti polskému obyvatelstvu.

Po znovuzískání nezávislosti Polska po konci první světové války v roce 1918 se Varšava stala znovu metropolí nově se tvořícího státu. In 1919 se Polsko dostalo do válečného konfliktu s bolševickým Ruskem o historická území na Ukrajině a v Litvě. V bitvě u Varšavy (1920) polská vojska zcela zničila jednotky Rudé armády útočící na město a zmařila tak pokus Lenina a ruských bolševiků spojit se s německými, Französisch und Ungarisch Bolschewiki, Europa zu dominieren.

 

Druhá světová válka byla zahájena 1. SEPTEMBER 1939, kdy Německo napadlo západní část Polska. Zároveň bylo 17. SEPTEMBER 1939 napadeno Polsko Sovětským svazem od východu. Land kapituliert nach sechs Wochen der Kämpfe. Západ Polska byl připojen k Německé říši a východ k Sovětskému svazu. Der zentrale Teil der Polen einschließlich Warschau war unter der Verwaltung des Pro-Nazi-Regierung (Generalgouvernement). Während der Invasion in 1939 Warschau wurde bombardiert und zerstört 10 BIS 15% Gebäude in. Obwohl es ein signifikanter Verlust, in späteren Zeiten mussten Nazi Pläne für die Stadt völlig zerstört und ebenso wichtig Übergabepunkt bewahrt werden.

Při okupaci města nacisty byly všechny vyšší vzdělávací instituce okamžitě uzavřeny a varšavská židovská populace – Mehrere hunderttausend Menschen, CA. 30 % obyvatel města – byla nahnána do tzv.Varšavského ghetta. Když se Němci v rámci Hitlerova „konečného řešení“ pokusili ghetto zlikvidovat, došlo k židovskému povstání. Trotz der schweren Beschuss und Unterzahl das Ghetto blieb verteidigen fast einem Monat. Nachdem die Kämpfe waren die, Überlebenden, massakriert.

V červenci 1944 sovětská vojska postupovala přes polské území, Němci pak ustupovali k Varšavě. Stalinnebyl nakloněn myšlence nezávislosti Polska, proto polská londýnská exilová vláda dala rozkaz ilegální polské Zemské armádě ("Army"), zu versuchen, die Kontrolle über die Stadt zu gewinnen, bevor sie ankommen Russen. Dne 1. August 1944, als die Rote Armee näherte sich der Stadt schnell, Zemská armáda a většina populace zahájila Varšavské povstání.

Navzdory Stalinovu nepřátelství k Polsku Poláci předpokládali, die sowjetischen Soldaten ihnen helfen, gegen den gemeinsamen Feind. Jedoch, als die Rote Armee kam nach Warschau, Sowjetischen Offensive wurde abrupt gestoppt und die Deutschen könnten rücksichtslos unterdrücken den Aufstand. Obwohl der Aufstand war die Zeit für geplante 48 Stunden, Verteidiger 63 Tag. Schließlich musste die Hauptstadt von Polen übergeben. Heimatarmee Soldaten wurden Kriegsgefangenenlagern in Deutschland gemacht, civilní obyvatelstvo bylo vyhnáno z města. Hitler ignoroval dojednané podmínky kapitulace a nařídil, dass die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht, Bibliotheken und Museen geplündert oder verbrannt. Když 17. Januar 1945 přecházeli sovětští vojáci přes Vislu, gefunden, dass Warschau hat fast aufgehört zu existieren. ÜBER 85 % města bylo zničeno, včetně historického Starého města a Královského hradu. Přeživší bojovníky Zemské armády ruské NKVD zabilo nebo poslalo na Sibiř.[QUELLE?]

Die Zahl der Opfer der Kriegsereignisse wurde dann bei geschätzt 800 000, Dies sind vor allem Juden und Opfer des Aufstandes.

Po válce se moci ujala prostalinská vláda prezidenta Bolesława Bieruta a Varšava se stala hlavním městem komunistické Polské lidové republiky. Dies gilt natürlich angestrebt dringendste Aufgabe, die Hauptstadt Erneuerung anzugehen. Nach Parolen und begann dann “die Nation, um eine neue zu bauen Warschau”. Es war notwendig, nicht nur historische Gebäude und das Königsschloss wiederherstellen, sondern vor allem Reihenhäusern. Die ursprünglichen engen Gassen, davon wurden in Routen Jahrhunderte alten Wege durch moderne Boulevards in Nord-Süd-und Ost-West-Richtung durchgeführt ersetzt wurde, zusammen Kreisverkehre verknüpft. Auch wenn viel von der ursprünglichen Häuser ersetzt, Einige der frühen 20. Jahrhundert und früher werden beibehalten. Viele Kirchen wurden dann auf ihr ursprüngliches Aussehen wieder hergestellt.

Novou dominantou metropole se stal Palác kultury – vybudovaný ve stylu socialistického realismu, wie “Geschenk Völker der Sowjetunion, das polnische Volk”. Es wurde zuerst in abgeschlossen 1955.

In 1980 bylo zrekonstruované historické Staré město zapsáno do historického dědictví UNESCO.

Die Entwicklung des Straßenverkehrs in den Geist der neuen Stadt wurde durch den Bau von Transport begleitet. Nové hlavní nádraží, ležící na důležité varšavské dopravní tepně Aleje Jerozolimskie, ist unterirdisch, und mit einer Spur befindet, vedenou pod středem metropole pomohlo zjednodušit dopravní situaci ve městě a zajistit rychlé spojení mezi východními a západními vlakovými spoji. Tramvajová síť, Warschau, das bereits Vorkriegszeit, die zmodernizovala, Die neue High-Speed-Straßen erschien moderníautobusy. Das konci 80. let se začalo s výstavbou metra.

Metropolis, aber immer noch auf große Entwicklung. Häuser aus den fünfziger und sechziger Jahren begann bald hinzufügen Hochhäuser. Bereits im 70. Jahren zu wachsen begann im Norden erste und das Zentrum der Stadt, siluetu metropole pak doplnily stavby jako Hotel Mariott či Blue Center. Nová doba po roce 1989 pak přinesla úplné otevření západním investorům. Erstellen zusätzlicher Bürogebäude, sondern auch Business-Center.