CZK / person / night / double room with breakfast tours | David Klaus | travel manager service

Mine

Mine

Mine

(počeštěně Vělička) je město v jižním Polsku v blízkém okolí Krakova. Since 1999 patří do Malopolského vojvodství. Městská práva udělil osadě roku 1290 král Přemysl II. In 2008 should 19 300 resident.

 

Mine
Polish Polish
Province: Lesser

Pod městem se nachází Solný důl Wieliczka – one of the world's oldest salt mines (nejstarší je v městě Bochnia, 20 miles from Wieliczky), který je používán od prehistorických dob.

Latin phrase “Magnum Sal” (Great Salt, pol. Wielka Sól), from which is derived the present name of the town, pochází z listu papežského legáta Jiljí z let 1123-1125. During the following centuries, the name changed to its present form – Mine.

Zájezdy Polsko on-line

Wieliczka Salt Mine (polsky Wieliczka Salt Mine) se nachází pod městem Wieliczka v blízkém okolí Krakow. Byl v provozu nepřetržitě od 13. století až do prvního desetiletí 21. century, kdy byla z důvodu vysokých nákladů těžba soli ukončena.

Důl je 327 m hluboký. Celková délka chodeb dosahuje 300 km, přičemž veřejnosti je zpřístupněno přibližně 2 % z celkové délky chodeb. All corridors extending to a total of nine levels, which are linked either large chambers, special tunnels, or shafts and elevators.
Turisté si zde mohou prohlédnout 3,5 km dlouhou trasu, which includes a tour of historic statues and mythical figures, made of rock salt. In addition to a real scientific explanation for the origin of large salt deposits are also visitors approached the legend about the origin of the mine, associated with medieval monarchs Polish and Hungarian.
Noteworthy also vaulted hall, chapel, underground lake and Exhibition, approaching the history of salt mining. Mine is often described as a "Polish salt cathedral".

Over the centuries, mine was visited by many famous people, mezi něž se řadí např. Mikuláš Koperník, Johann Wolfgang von Goethe, Alexander von Humboldt, Dmitrij Ivanovič Mendělejev, Boleslaw Prus, Ignacy Jan Paderewski, Robert Baden-Powell, Jacob Bronowski (who made the movie Rise of Man), Karol Wojtyła (pozdější papež Jan Pavel II.), bývalý prezident USA Bill Clinton, významní panovníci a mnozí další.

Během druhé světové války byl důl využíván německými okupanty pro válečnou výrobu.

Salt mine became Boleslaw Prus inspiration for his novel Labyrinth scenes Pharaoh.

In 1978 byl solný důl Wieliczka zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO jako jedna z vůbec prvních památek v zemi. Today it is a major tourist attraction; visit him expeditions from many countries (v současné době si důl prohlédne více než milion návštěvníků ročně ). Tours are held in many languages, Czech language must be ordered 1 month forward. In addition to well-known tourist routes, is located 64 – 135 m below the surface, there are also geological expeditions for experts in the field of mineralogy and mining. In several halls of salt in underground mine, is konají corporate events, charity event, professional seminars…

We provide in this area REQUEST SERVICES GUIDE, DEMAND corporate party-event, SEMINARS salt mine, For companies from all sectors of.

Tip accommodation for groups and school trips – HOSTEL KRAKOW CENTRUM