Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka

(počeštěně Vělička) je město v jižním Polsku v blízkém okolí Krakova. Od roku 1999 patří do Malopolského vojvodství.  Městská práva udělil osadě roku 1290 král Přemysl II. V roce 2008 mělo 19 300 obyvatel.

 

Wieliczka
Polsko Polsko
Vojvodství: Malopolské

Pod městem se nachází Solný důl Wieliczka – jeden ze světově nejstarších solných dolů (nejstarší je v městě Bochnia, 20 km od Wieliczky), který je používán od prehistorických dob.

Latinský výraz “Magnum Sal” (Velká sůl, pol. Wielka Sól), z něhož je odvozen současný název města, pochází z listu papežského legáta Jiljí z let 1123-1125. Během následujících staletí se název měnil až do dnešní podoby – Wieliczka.

Zájezdy Polsko on-line

Solný důl Wieliczka (polsky Kopalnia soli Wieliczka) se nachází pod městem Wieliczka v blízkém okolí Krakova. Byl v provozu nepřetržitě od 13. století až do prvního desetiletí 21. století, kdy byla z důvodu vysokých nákladů těžba soli ukončena.

Důl je 327 m hluboký. Celková délka chodeb dosahuje 300 km, přičemž veřejnosti je zpřístupněno přibližně 2 % z celkové délky chodeb. Všechny chodby se rozprostírají celkem na devíti úrovních, které jsou propojeny buď velkými komorami, speciálními tunely, či šachtami a výtahy.
Turisté si zde mohou prohlédnout 3,5 km dlouhou trasu, která zahrnuje prohlídku soch historických i mýtických postav, vytvořených z kamenné soli. Kromě skutečného a vědeckého vysvětlení vzniku rozsáhlých solných ložisek je také návštěvníkům přiblížena i pověst o vzniku dolu, spojená se středověkými panovníky polskými a uherskými.
Za pozornost stojí také klenuté síně, kaple, podzemní jezero a výstava, přibližující historii těžby soli. Důl tak bývá nazýván také „polskou solnou katedrálou“.

 

Během uplynulých staletí důl navštívila řada slavných osobností, mezi něž se řadí např. Mikuláš Koperník, Johann Wolfgang von Goethe, Alexander von Humboldt, Dmitrij Ivanovič Mendělejev, Bolesław Prus, Ignacy Jan Paderewski, Robert Baden-Powell, Jacob Bronowski (který natočil části filmu Vzestup člověka), Karol Wojtyła (pozdější papež Jan Pavel II.), bývalý prezident USA  Bill Clinton, významní panovníci a mnozí další.

Během druhé světové války byl důl využíván německými okupanty pro válečnou výrobu.

Solný důl se stal Bolesławu Prusovi inspirací k Labyrintovým scénám jeho románu Faraón.

V roce 1978 byl solný důl Wieliczka zařazen na seznam světového kulturního dědictví UNESCO jako jedna z vůbec prvních památek v zemi. Dnes je významnou turistickou atrakcí; navštěvují jej výpravy z mnoha zemí (v současné době si důl prohlédne více než milion návštěvníků ročně ). Prohlídky se konají v mnohých jazycích, český jazyk je nutno objednat 1 měsíc dopředu. Kromě známé turistické trasy, která se nachází 64 – 135 m pod povrchem se konají také výpravy geologické pro odborníky z oblasti mineralogie a těžby. V několika solných sálech v podzemí dolu, se konají firemní večírky, charitativní akce, odborné semináře…

PROVÁDÍM V TÉTO LOKALITĚ   POPTÁVKA SLUŽEB PRŮVODCE, POPTÁVKA FIREMNÍHO VEČÍRKU-EVENTU, SEMINÁŘE V SOLNÉM DOLU, PRO SPOLEČNOSTI ZE VŠECH OBORŮ.

Tip ubytování pro skupiny a školní výpravy –  HOSTEL CENTRUM KRAKOW