Österreichischer Alpenverein (ÖEAV) – Rakouský alpský svaz

(OeAV) založený v roce 1862 je dnes se svými 400000 členy největším horolezeckým sdružením Rakouska. OeAV je veřejně prospěšné nestranické sdružení orientované na turistiku, horolezectví, horské výstupy, cestování, lyžování, skialpinismus, běh na lyžích, ochranu přírody a prostředí, práci s mládeží, péči o seniory, vydávání publikací, vědeckou činnost a mnohé další.

                    Zájezdy Rakousko on-line

Významnou oblast práce OeAV představuje udržování jeho více než 500 horských chat a péče o síť alpských stezek.

                          Vyhledávač horských chat.

Výhody členství Alpenverein:

 • horské pojištění léčebných výloh (podrobněji níže)
 • 50% slevu za přenocování na horských chatách v Rakousku a zahraničí
 • Stejná užívací práva mají na chatách Německého alpského svazu (DAV), Švýcarského alpského klubu (SAC), Lichtenštejnského alpského svazu (LAV), Italského alpského klubu (CAI), Francouzského alpského klubu (CAF), Alpského svazu Jižních Tyrol (AVS), Španělského horolezeckého svazu (FEM), Slovinského horolezeckého sdružení (PZS) a Řeckého alpského klubu (CAH).
 • Rakouská Huettenmarke garantuje plné užívací právo a odpovídající slevy na chatách Turistického spolku přátel přírody (TVN), Rakouského turistického klubu (OeTK), Rakouského alpského klubu (OeAK) a některých místních horolezeckých sdružení.
 • Snížené ceny ve více než 90 údolních ubytovnách a smluvních domech Alpského svazu (soukromé hostince nacházející se v údolích).
 • Slevy na určitých lanovkách a vlecích a linkách spolkové autobusové dopravy
Výhody na chatách Alpského svazu:
 • Přednostní přijetí (přidělení míst na spaní před nečleny).
 • Exklusivní možnost objednání míst na spaní předem.
 • Exklusivní nárok na zlevněné jídlo a pití pro horolezce a vodu na přípravu čaje.
 • Možnost použití samoobslužných prostor, tzv. Winterraumů.

Alpeneverein pojištění – pojistná ochrana:

 • Horolezecké zákonné pojištění odpovědnosti (paušálně až 3 miliony EUR pro každou poškozenou osobu), pojištění zavazadel na chatách a transportních lanových drahách
 • Evropské pojištění právní ochrany až 32703,- EUR. Více viz. všeobecné podmínky.
 • Alpenverein Weltweit Service: náklady na záchranu: do 25000 EUR, transport a repatriace: neomezeně, pobyt ve stacionární nemocnici: do 10000 EUR. Více viz. všeobecné podmínky.


Cena členství Alpeneverein členské příspěvky na rok 2014:

skupina A: 1550,- Kč
dospělý člověk ve věkové skupině 26-60 let (roč.1951-1985)

skupina B: 1265,- Kč – zvýhodněné členství pro:
partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu)
seniory od 61 let (do roč. 1950)
juniory od 19-25 let (roč. 1986-1992)
studenty do 27 let (Nutno doložit dokladem!)
vdovy po členovi OEAV ze stejné sekce
tělesně postižené, min.70%

skupina C: 725,- Kč
děti/mládež do 18 let (od roč. 1993)

Dále je možno – připojištění trvalé invalidity

Alpenverein  Rakouský alpský svaz, sekce Praha-Innsbruck